Πλαστική και αισθητική χειρουργική, Ιατρός Αντώνης Παρασκευάς

Οι ωραιότερες επιτυχίες της αισθητικής
και πλαστικής χειρουργικής είναι και
οι πιο διακριτικές ...