Για τον Ανδρα - Πλαστική και αισθητική χειρουργική, Ιατρός Αντώνης Παρασκευάς

Για τον Ανδρα

  • Βλέφαρα (βλεφαροπλαστική, μικρογλυπτική)
  • Μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια
  • Ρινοπλαστική και διόρθωση διαφράγματος
  • Εναρμόνηση σαγονιού και προφιλοπλαστική
  • Ωτοπλαστική
  • Διόρθωση της χαλάρωσης του λαιμού (Neck lift)
  • Λίφτινγκ μίνι ή ολικό
  • Θεραπεία ρυτίδων (Botox, Restylane, Radiesse)
  • Λιποαναρρόφηση
  • Διόρθωση γυναικομαστίας