Στήθος - Πλαστική και αισθητική χειρουργική, Ιατρός Αντώνης Παρασκευάς

Στήθος

  • Αυξητικές επεμβάσεις με ενθέματα σιλικόνης ή με έγχυση λίπους
  • Μειωτικές επεμβάσεις στήθους (διόρθωση υπερτροφίας)
  • Διόρθωση πτώσης των μαστών
  • Διόρθωση γυναικομαστίας και σωληνωτών μαστών
  • Επανορθωτική Χειρουργική