Επεμβάσεις - Πλαστική και αισθητική χειρουργική, Ιατρός Αντώνης Παρασκευάς

Επεμβάσεις

Ο Δρ Παρασκευάς είναι εξειδικευμένος στο να πραγματοποιεί ένα ευρύ φάσμα των επεμβάσεων της Αισθητικής και Πλαστικής χειρουργικής

Οι τεχνικές που έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα να δίνουν αποτελέσματα τόσο φυσικά ώστε κανείς να μην μπορεί να καταλάβει τι έχετε κάνει

Επίσης,τεχνικές που να επιτρέπουν την γρηγορότερη δυνατή επιστροφή στις καθημερινές σας δραστηριότητες απλοποιώντας στο μεγαλύτερο βαθμό την μετεγχειρητική φροντίδα

Ο Δρ Παρασκευάς πραγματοποιεί προσωπικά όλες του τις επεμβάσεις